Fundusze Europejskie

Nazwa projektu: „Dotacja na kapitał obrotowy dla Balcamp Sp. z o.o. Spółka Komandytowa”

Cel Projektu: pomoc średnim przedsiębiorcom, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19

Planowane efekty: niezaprzestanie działalności przedsiębiorstwa w okresie na jaki została udzielona dotacja.

Wartość projektu: 83.825,73 PLN

Wkład UE: 83.825,73 PLN